Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr, i'ch cynorthwyo wrth baratoi ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Am fynediad at yr adnoddau ar-lein cliciwch y linc yma.

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh, Mrs Julie Fletcher, wedi cael ei dewis gan Microsoft i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cynhadledd addysg byd eang ym Mharis mis nesaf. “E² | Education Exchange” yw enw swyddogol y gynhadledd ac mae’n ddigwyddiad blynyddol sy'n croesawu

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant yn y Sialens Mathemateg Brydeinig.

Gwobr Aur: Iestyn Lloyd Evans

Gwobr Arian: Ethan Kenny, Jacob Morse,

Gwobr Efydd: Rhys Lloyd, Lewys Davies, Owain Hopping, Joe Ford,  Oscar Owens, Evie Williams Ford, Dafydd John, Tom Gra

Noson ddewisiadau TGAU

Noson Opsiynau Bl9

Noson Opsiynau Bl9

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Click here to add your own text