Prydau Ysgol am DdimNeges wrth y Pennaeth

Annwyl ddarpar rieni a chyfeillion,

Mae'n bleser gennyf gyflwyno Prosbectws diweddaraf yr ysgol i chi gan obeithio y cewch ynddo flas o'r hyn a gynigir gan Ysgol Gyfun y Strade.

Fe welwch ein bod yn ysgol unigryw yn ardal Llanelli. Y Strade yw’r unig ysgol gyfun cyfrwng Gymraeg yn yr ardal,

Gwibdaith Addysg Microsoft ar draws y DU yn Ysgol Y Strade

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Llongyfarchiadau Steffan

Cliciwch yma i ddarllen am ymdrech Steffan Williams yn ystod yr haf i godi arian tuag at achos sydd yn agos iawn at ei galon.

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell