Ymuno â'r Urdd

Os ydych yn dymuno i'ch plentyn fod yn aelod o'r Urdd eleni a fyddech gystal â danfon £7 i'r ysgol mewn amlen, gydag enw'ch plentyn, eu dosbarth cofrestru ac 'Urdd' wedi'i ysgrifennu arni, erbyn diwedd y mis os gwelwch yn dda? Gallwch hefyd ymaelodi ar wefan yr Urdd drwy fynd i'r ddolen www.urdd.

Noson Rhieni bugeiliol blwyddyn 7

Cynhelir Noson Rieni Bugeiliol Blwyddyn 7 ar brynhawn Iau, Medi 20fed, 2018 rhwng 3.45 a 6.15 o’r gloch.

 

Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i chi ddod i gael trafodaeth gyda’r tiwtor dosbarth i weld sut mae eich plentyn wedi ymgartrefu’n gymdeithasol ers dechrau’r tymor yn y Strade. Bydd y tiwtor

Canlyniadau TGAUCanlyniadau Safon UwchNewid i'r ffordd rydym yn cysylltu.

Rydym yn newid y ffordd byddwn yn cyfathrebu â rhieni/gwarchodwyr ym mis Medi. Byddwn bellach yn cynnig gwasanaeth drwy e-bost neu drwy ddefnydd o'r ap 'Groupcall Xpressions'. Dilynwch y linc isod i ddysgu mwy am y newid hyn.

Llythyr Groupcall 2018 (Cymraeg)

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell