Heather Lewis

    Pleser yw cyflwyno’r wefan hon i chi.

    Mae’n datblygu ac yn esblygu’n gyson a rwyf yn eich annog felly i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fwrlwm yr ysgol. Mae’n gymuned glós, fywiog.

    Fe welwch ein bod yn ysgol unigryw yn ardal Llanelli. Y Strade yw’r unig ysgol gyfun Gymraeg yn yr ardal a’r unig ysgol gyda Chweched Dosbarth.

    Cyffredinol