Llongyfarchiadau Steffan

Cliciwch yma i ddarllen am ymdrech Steffan Williams yn ystod yr haf i godi arian tuag at achos sydd yn agos iawn at ei galon.

Diolch Mrs Lewis

Wedi wyth mlynedd wrth y llyw, mae cyfnod Mrs Heather Lewis fel Pennaeth Ysgol Gyfun y Strade yn dirwyn i ben. Mae wedi arwain yn ysgol trwy ddau arolwg, a thrwy newidiadau mawr. Mae golwg yr ysgol yn dra gwahanol, ac mae’r cyfleusterau wedi gwella llawer o dan ei harweinyddiaeth. Mae’n gadael ysgol

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell