Diwrnod Pontio blwyddyn 6ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir

Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner dosbarth busnes, Cymdeithas Adeiladu Principality. Noddwyd y cit gan Principality a gwnaeth y tîm gwisgo’r cit am y tro cyntaf yn y twrnamaint rhyngwladol diweddar ym Mharis, lle gwnaeth y tîm perfformio’n rhagorol. Dyma’r cit diweddaraf mae’r

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr, i'ch cynorthwyo wrth baratoi ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Am fynediad at yr adnoddau ar-lein cliciwch y linc yma.

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh, Mrs Julie Fletcher, wedi cael ei dewis gan Microsoft i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cynhadledd addysg byd eang ym Mharis mis nesaf. “E² | Education Exchange” yw enw swyddogol y gynhadledd ac mae’n ddigwyddiad blynyddol sy'n croesawu

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Click here to add your own text