Cystadleuaeth Côr Ieuenctid Y Flwyddyn "Songs of Praise"

Llongyfarchiadau i Gôr yr ysgol ar gyrraedd Rownd Derfynol Côr Ifanc y Flwyddyn, BBC Songs of Praise.  Caiff y rhaglen ei darlledu prynhawn dydd Sul 13.5.18 am 2:40pm.

Gwasanaeth talu ar-lein

Gwasanaeth talu ar-lein

Byddwch yn cael Llythr Actifadu gan yr ysgol yfory, dydd Iau Ebrill 19eg, yn eich hysbysu o'ch Enw defnyddiwr a'ch Cyfrinair (sy'n unigryw i chi).

Codio yn ysgol Brynsierfel

Yn ddiweddar fe wnaeth criw o ddisgyblion talentog blwyddyn 7 cynnal gwers codio gyda disgyblion blwyddyn 5 yn un o’n ysgolion cynradd ‘Teulu Strade’, sef Ysgol Brynsierfel.

Roedd y disgyblion yn ran o raglen ‘Hedfan’ yr ysgol, ac yn Nhymor yr Hydref gaethon nhw gwersi codio ar ôl ysgol dan ofal

Ysgoloriaeth Y Principality

Fel rhan o’n partneriaeth dosbarth busnes gyda Chymdeithas Adeiladu Principality, rydym wedi sefydlu ysgoloriaeth i 3 disgybl o flwyddyn 10, ac i 3 o flwyddyn 12. Mae’r ysgoloriaethau yma’n rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd.

Roedd y ceisiadau, ar ffurf llythyron cais, o’r safon uchaf ac roedd y broses

Prydau Ysgol am DdimYr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell