Noson Opsiynau Bl9

Noson Opsiynau Bl9

Enillwyr Cystadleuaeth CRE8

Llongyfarchiadau i sd-egni, sef tîm o ddisgyblion blwyddyn 9 gwnaeth ennill cystadleuaeth CRE8 ym Mharc y Sgarlets ar y 4ydd o Chwefror. Cystadleuaeth STEM gyda’r thema egni cynaliadwy oedd y gystadleuaeth. Gweithiodd y tîm yn eithriadol o dda gyda’u cyd-ddisgyblion ac athrawon o adrannau gwahanol

Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol Gymraeg Brynsierfel i ddarllen Llyfr 'Gŵydd a’i Gacennau' i ddisgyblion o flynyddoedd 1 a 2. Roedd yr ymweliad yn rhan o’n bartneriaeth dosbarth busnes gyda Principality. Thema’r llyfr yw rheolaeth ariannol, wedi’u dargedu at ddisgyblion

GENI

Rhagfyr 5,6, 7 2018 am 7:30yh yn Theatr Ffwrnes Llanelli.

Tocynnau - Oedolion £10 Plant a Phensiynwyr £8

Ffôn 0845 226 3510   www. theatrausirgar.co.uk

Diwrnod HMS

Does dim ysgol i ddisgyblion ar ddydd Gwener, Tachwedd 23. Mae'n ddiwrnod HMS

Dydd Iau 31/1/19

Noson ddewisiadau blwyddyn 12 wedi ohirio o ganlyniad i’r rhagolygon tywydd anffafriol.

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Click here to add your own text