Llongyfarchiadau mawr Josh a Steff

Gwasanaeth talu ar-lein

Gwasanaeth talu ar-lein

Cystadleuaeth Côr Ieuenctid Y Flwyddyn "Songs of Praise"

Llongyfarchiadau i Gôr yr Ysgol ar gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ‘Côr Ieuenctid y Flwyddyn 2018, BBC Songs of Praise’.  Cynhelir y gystadleuaeth yng Nghanolfan Gelfyddydol Pontio, Bangor ar Fawrth y 3ydd a'r 4ydd.

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Ysgoloriaeth Y Principality

Fel rhan o’n partneriaeth dosbarth busnes gyda Chymdeithas Adeiladu Principality, rydym wedi sefydlu ysgoloriaeth i 3 disgybl o flwyddyn 10, ac i 3 o flwyddyn 12. Mae’r ysgoloriaethau yma’n rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd.

Roedd y ceisiadau, ar ffurf llythyron cais, o’r safon uchaf ac roedd y broses

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell