Gwisg Ysgol

GWISG YSGOL Y STRADE MEDI 2018

Gwisg Haf 2018

Cystadleuaeth I:spell

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 7 a gystadlodd yn nhwrnamnet I:spell ddoe. Pawb wedi perfformio'n wych ac wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.

Neges gwisg

Bydd y trefniadadu gwisg dros dro yn parhau tan bydd neges pellach

Dydd Llun 2/7/18

Dydd Llun 2/7/18 - Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth bydd gan y disgyblion yr hawl i wisgo naill ai gwisg chwaraeon swyddogol neu wisg ysgol lawn. Bydd staff bugeiliol / uwch yn delio ag unrhyw anghysondebau i'r wisg chwaraeon arferol.
Bydd yna gyhoeddiad arall am weddill yr

Addasu gwisg ysgol yn ystod y tywydd poeth

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth iawn am weddill yr wythnos bydd gan y disgyblion yr hawl i wisgo naill ai gwisg ymarfer corff llawn neu wisg ysgol ysgol lawn.  Gofynnwn yn garedig i chi fel rhieni i sicrhau bod y disgyblion yn dilyn y rheolau gwisg isod.
Merched – gwisg ysgol

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2017 bydd ymhell dros 1,000 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 190 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell