Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Ysgoloriaeth Y Principality

Fel rhan o’n partneriaeth dosbarth busnes gyda Chymdeithas…

Ffair Nadolig

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y Ffair Nadolig. Roedd yn…

Noson Rieni Blwyddyn 11

Noson Rieni Blwyddyn 11

Plant Mewn Angen

Mae’r Pwyllgor Elusennol eleni wedi penderfynu codi arian tuag…

Pantomeim Blwyddyn 7

Pantomeim Blwyddyn 7

Operation Christmas Child

Diolch yn fawr iawn  i ddisgyblion, staff y Strade ac aelodau…

Llongyfarchiadau Flavius

Llongyfarchiadau i Flavius Harries o flwyddyn 9 am ennill gwobr…

Rhiant-Lywodraethwr

Rhiant-lywodraethwr

Eisteddfod Ddwl

Aeth disgyblion dosbarthiadau 7S a 7D i Neuadd Pontyberem ar…