Profiad Gwaith BITC Cymru

Ar ddechrau’r mis cafodd 12 disgybl o gyfnod allweddol 3 y cyfle i fynd ar ddiwrnod o brofiad gwaith gyda BITC Cymru a’u partneriaid yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. Roedd y swyddi yn amrywio o ffotograffeg i gyflwyno o’r llwyfan. Elwodd y disgyblion yn fawr o’r profiad. Dyma beth ddywedodd Elin Thomas o 8Rh2 am y profiad;

“Rwy’n hynod o ddiolchgar am brofiad bythgofiadwy yn y gynhadledd BITC Cymru. Cawsom yr anrhydedd o gwrdd â nifer o bobl ym myd busnes, a rhannwyd eu cynghorion â ni. Mae’r cyfle yma wedi cynyddu fy hunan hyder ac rwyf wedi casglu mwy o wybodaeth i barhau gyda gyrfa busnes a chyfryngau yn y dyfodol.”