Operation Christmas Child

Diolch yn fawr iawn  i ddisgyblion, staff y Strade ac aelodau o’r gymuned leol am eu cefnogaeth- 145 o flychau wedi eu casglu at apel Operation Christmas Child.