Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol…

GENI

Rhagfyr 5,6, 7 2018 am 7:30yh yn Theatr Ffwrnes Llanelli. Tocynnau…

Noson Rieni Bl12/13

Noson Rieni Bl12& 13 Parents' Evening

Plant Mewn Angen

Mae’r ysgol yn codi arian tuag at Ddiwrnod Plant Mewn Angen…