Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh,…

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant…

Noson ddewisiadau TGAU