Principality

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner dosbarth busnes, Cymdeithas Adeiladu Principality. Noddwyd y cit gan Principality a gwnaeth y tîm gwisgo’r cit am y tro cyntaf yn y twrnamaint rhyngwladol diweddar ym Mharis, lle gwnaeth y tîm perfformio’n rhagorol. Dyma’r cit diweddaraf mae’r ysgol wedi’i dderbyn trwy’r bartneriaeth.

Diolch i’r Principality am y cymorth parhaus