ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir

Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae disgyblion sydd yn teithio mewn ceir yn cael eu gollwng neu gasglu. Bydd y disgyblion wedyn yn gallu cerdded yn ddiogel drwy gaeau’r ysgol at y brîf safle. Mae arwyddion wedi gosod i ddynodi mai bysus yn unig sydd i ddefnyddio bae bysus yr ysgol. Gofynnir hefyd i rieni gadw at y trefniadau a roddwyd ar waith o ran mynediad i’r ysgol yn ystod amser egwyl, cinio ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Mae’r ysgol yn gofyn yn garedig am gydweithrediad rhieni i sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion.