Gwybodaeth Pontio

Llythyr i Rieni - Letter to Parents - How to apply - Sut i gwneud…

Arolwg Covid 19

Arolwg Covid 19 Survey    

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru…

Gwybodaeth Covid

Gwybodaeth Covid i ysgolion

Arholiadau Haf 2021

Ysgol-Y-Strade 2020-11-10 - llythyr ysgolion a cholegau -…

Neges ar ran Mr Gareth Morgans

Llythyr Rhieni a Gofalwyr 21-10-20

Cwestiynau cyffredinol Cyfnod atal

Cyfnod atal

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr, Rydym wedi adolygu'r dyddiadau ar gyfer…

Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym…

Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…