ADCDF

Mae’r ysgol yn hybu Addysg Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang ar draws y cwricwlwm. Mae’r gweithgor Eco yn gweithio’n ddyfal i godi ymwybyddiaeth o amddiffyn yr amgylchedd a gwella ardaloedd o dir yr ysgol.