Addysg Rhyw a Pherthynas

Fe weithredwn ni yn unol â pholisi Pwyllgor Addysg Sir Caerfyrddin ar Addysg Rhyw yn y cwricwlwm. Fe wynebwn Ryw trwy fframwaith rhyngddisgyblaethol. Fe fydd y ddarpariaeth yn rhan hanfodol o gwricwlwm yr ysgol yn unol â’r canlynol:

  • Oed, aeddfedrwydd, datblygiad a  daliadau’r disgyblion.
  • Fe fydd y meysydd llafur sy’n cynnwys  Addysg Rhyw a Pherthynas yn rhoi  ystyriaeth i bynciau moesol, gwerth bywyd  teuluol, oed, aeddfedrwydd a datblygiad y disgyblion.
  • Gofynion meysydd llafur Addysg Iechyd ac  Addysg Foesol a ddysgir fel rhan o Addysg  Bersonol a Chymdeithasol i bob disgybl yn  yr ysgol (fel cwrs cyflawn ym Mlynyddoedd 10, 11, 12, 13 ac fel rhan o  wers ABCh ym Mlynyddoedd 7-9).
  • Gofynion meysydd llafur Gwyddoniaeth  (TGAU) i ddisgyblion ym Mlynyddoedd 10 ac 11.