Entries by Matthew Bateman

Rhaglen y BBC ‘The Listening Project’

Gwrandewch ar griw o ddisgyblion bl.11 a 13 yn trafod eu teimladau ar raglen y BBC ‘The Listening Project’ yn ddiweddar. Recordiwyd y cyfweliadau cyn derbyn eu canlyniadau Lefel A a TGAU. Bydd BBC Radio Wales yn darlledu cyfweliadau Iestyn, Ffion, Tom a Cai o fl.11 yfory (dydd Iau 20/08) am 6.30yh. Darllediad Byw – […]

Operation Encompass

Mae’r ysgol wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn prosiect a fydd yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng ysgolion a Heddlu Dyfed-Powys. Mae’n fenter ar gyfer yr holl sir, ar draws pob ysgol yn Sir Gar. Ystyr Operation Encompass yw adrodd i ysgolion, cyn dechrau’r diwrnod ysgol nesaf, pan fydd plentyn neu berson […]

COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,   Mae’r pryder cenedlaethol am y pandemic COVID-19 yn datblygu’n ddyddiol a mae’n gyfnod pryderus i bawb. Rydym mewn cyswllt agos gydag uwch-swyddogion Awdurdod Sir Gaerfyrddin ac yn dilyn canllawiau y Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol am sut i reoli’r sefyllfa o fewn yr ysgol. Fe fyddwn yn cysylltu â chi drwy […]

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd eleni:   Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 6:00yb ar ddydd Iau y 30ain o Fai, gan ddychwelyd i’r ysgol oddeutu 17:30yp. Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 8:00yb ar ddydd Gwener y 31ain o Fai, gan ddychwelyd […]