Entries by Rhian Phillips

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylid gwneud taliadau i ddisgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y cyfnodau canlynol o amser – Gwyliau ysgol Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau ar wahân i wyliau ysgol Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i […]

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr, Rydym wedi adolygu’r dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref ac oherwydd y sefyllfa barhaus mewn perthynas â COVID-19, penderfynwyd y bydd y tymor yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr. Mae dydd Llun, 21 Rhagfyr, dydd Mawrth, 22 Rhagfyr a dydd Llun 4 Ionawr yn ddiwrnodau HMS dynodedig. Felly, bydd disgyblion yn […]

Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn gallu cynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig o ddydd Mercher Medi’r 16eg ymlaen. Bydd y trefniadau hyn i […]