Entries by Rhian Phillips

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd yn llwyddiannus yn y Sialens Mathemateg Iau Brydeinig: Gwobr Aur- Lucy Miller, Gwobr Arian- Harri Lee, Lowri Bowen, Rhys Price Gwobr Efydd- Dante Huggins, Thomas Bibby, Steffan Jenkins, Zac Grey, Alex Thomas, Lewis Owen, Emily Jenkins, Dominic Croswell, Jac Cromwell.

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae disgyblion sydd yn teithio mewn […]

Principality

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner dosbarth busnes, Cymdeithas Adeiladu Principality. Noddwyd y cit gan Principality a gwnaeth y tîm gwisgo’r cit am y tro cyntaf yn y twrnamaint rhyngwladol diweddar ym Mharis, lle gwnaeth y tîm perfformio’n rhagorol. Dyma’r cit diweddaraf mae’r ysgol wedi’i dderbyn trwy’r bartneriaeth. Diolch i’r Principality […]

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh, Mrs Julie Fletcher, wedi cael ei dewis gan Microsoft i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cynhadledd addysg byd eang ym Mharis mis nesaf. “E² | Education Exchange” yw enw swyddogol y gynhadledd ac mae’n ddigwyddiad blynyddol sy’n croesawu dros 300 o’r addysgwyr mwyaf arloesol […]

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant yn y Sialens Mathemateg Brydeinig. Gwobr Aur: Iestyn Lloyd Evans Gwobr Arian: Ethan Kenny, Jacob Morse, Gwobr Efydd: Rhys Lloyd, Lewys Davies, Owain Hopping, Joe Ford,  Oscar Owens, Evie Williams Ford, Dafydd John, Tom Gravelle