Entries by Rhian Phillips

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae disgyblion sydd yn teithio mewn […]

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner dosbarth busnes, Cymdeithas Adeiladu Principality. Noddwyd y cit gan Principality a gwnaeth y tîm gwisgo’r cit am y tro cyntaf yn y twrnamaint rhyngwladol diweddar ym Mharis, lle gwnaeth y tîm perfformio’n rhagorol. Dyma’r cit diweddaraf mae’r ysgol wedi’i dderbyn trwy’r bartneriaeth. Diolch i’r Principality […]

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh, Mrs Julie Fletcher, wedi cael ei dewis gan Microsoft i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cynhadledd addysg byd eang ym Mharis mis nesaf. “E² | Education Exchange” yw enw swyddogol y gynhadledd ac mae’n ddigwyddiad blynyddol sy’n croesawu dros 300 o’r addysgwyr mwyaf arloesol […]

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant yn y Sialens Mathemateg Brydeinig. Gwobr Aur: Iestyn Lloyd Evans Gwobr Arian: Ethan Kenny, Jacob Morse, Gwobr Efydd: Rhys Lloyd, Lewys Davies, Owain Hopping, Joe Ford,  Oscar Owens, Evie Williams Ford, Dafydd John, Tom Gravelle