Entries by Rhian Phillips

Gwisg Ysgol Medi 2017

GWISG YSGOL Y STRADE MEDI 2017 Yn Ysgol Y Strade credwn fod gwisg ysgol gywir yn cyfrannu tuag at safonau uchel, balchder a threfn yn yr ysgol. Yn ogystal, mae’r wisg briodol yn cyfrannu at ddatblygiad hunan- ddisgyblaeth a hunan-werth y disgyblion. Mae’r disgwyliadau gwisg wedi’u nodi’n glir yn y Llyfr Cyswllt ac ar y […]

Profiad Gwaith BITC Cymru

Ar ddechrau’r mis cafodd 12 disgybl o gyfnod allweddol 3 y cyfle i fynd ar ddiwrnod o brofiad gwaith gyda BITC Cymru a’u partneriaid yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. Roedd y swyddi yn amrywio o ffotograffeg i gyflwyno o’r llwyfan. Elwodd y disgyblion yn fawr o’r profiad. Dyma beth ddywedodd Elin Thomas o 8Rh2 […]

Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl, Owen Morgan

Mae cyn ddisgybl Ysgol y Strade, Owen Morgan yn nhîm Morgannwg unwaith eto, ar ôl colli ei le yn gynnar yn y tymor. Fe ddychwelodd e i’r tîm ar gyfer y gêm Bencampwriaeth yn erbyn Swydd Derby yr wythnos ddiwethaf – gêm a gafodd ei defnyddio fel arbrawf ar gyfer gêm brawf Lloegr yn erbyn India’r […]

Bwletin Haf

Gair gan y Pennaeth  Mrs Heather Lewis Dyma ddiwedd ar flwyddyn lwyddiannus a phrysur arall. Mae’r ysgol wedi profi llwyddiant academaidd sylweddol yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf diolch i waith caled iawn staff a disgyblion a’ch cefnogaeth amhrisiadwy chi fel rhieni. Pob dymuniad da i’r rhai hynny sydd wedi sefyll arholiadau allanol eleni. Mae […]

Cystadleuaeth ‘TT Rockstars’

Wythnos yma mae’r Adran Fathemateg yn rhedeg cystadleuaeth ‘TT RockStars’ i Fl7 a Bl8. Maent yn cystadlu yn ‘Battle of the Bands’,  i weld pa lys sydd yn medru ateb y mwyaf o gwestiynau cywir ar eu tablau. Bydd yna wobrau i’r llys buddugol a’r unigolion gorau.