Entries by Rhian Phillips

Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda’r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau’r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig ar ddydd Iau a dydd […]

Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu pigiadau HPV ar Ddydd Mercher, Chwefror 12fed.  Bydd angen i ddisgyblion Bl.8 dychwelyd eu ffurflenni caniatâd i’r ysgol erbyn Dydd Llun Chwefror 10fed. Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 9 mi fyddwn yn defnyddio llythyron caniatâd llynedd. Gofynnaf yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn […]