Entries by Rhian Phillips

Hydref 24ain

Dydd Iau yma, Hydref 24ain mi fydd yr ysgol o dan arweiniad y Cyngor Ysgol a Phwyllgor Elusennau’r 6ed yn casglu cyfraniadau o fwydydd sych i’w gyfrannu at fanc bwyd Llanelli. Wrth gyfrannu at yr elusen leol a gwerthfawr yma mi fydd croeso i’r disgyblion i wisgo gwisg eu hunain i’r ysgol.  Nid oes angen […]

Urdd

Mae’n amser i ymaelodi â’r Urdd! Gydag aelodaeth yr Urdd bydd eich plentyn yn gallu: Cymryd rhan mewn cystadlaethau a thwrnameintau chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, nofio, pêl-fasged gynhwysol, a rygbi 7-bob-ochr Gwneud atgofion newydd a chyfarfod ffrindiau newydd wrth fynd i weithgareddau a digwyddiadau gyda’r Adran neu Aelwyd leol Bod yn rhan o un o wyliau […]

PWYSIG

Neges i bob rhiant, Mae wedi dod i’m sylw bod sylwadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd ynglyn â sefyllfa honedig sy’n ymwneud â disgybl o Ysgol Y Strade. Hoffwn sicrhau rhieni bod yr Heddlu, a ddaeth â’r mater i’n sylw, yn delio â’r sefyllfa ac nid oes angen poeni.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd yn llwyddiannus yn y Sialens Mathemateg Iau Brydeinig: Gwobr Aur- Lucy Miller, Gwobr Arian- Harri Lee, Lowri Bowen, Rhys Price Gwobr Efydd- Dante Huggins, Thomas Bibby, Steffan Jenkins, Zac Grey, Alex Thomas, Lewis Owen, Emily Jenkins, Dominic Croswell, Jac Cromwell.