Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Symptomau Covid a Phrofi

Symptomau Covid a Phrofi Mae holl wybodaeth ynghylch…

Arholiadau Bl11

Arholiadau Bl11 Tachwedd 2019

Noson Rieni Blwyddyn 8

Noson Rieni Blwyddyn 8

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn…

Arholiadau Blwyddyn 8

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 8

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11 Year 11 GCSE Exam Timetable

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Noson ddewisiadau TGAU

Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol…