Newid i'r ffordd rydym yn cysylltu.

Rydym yn newid y ffordd byddwn yn cyfathrebu â rhieni/gwarchodwyr…

Taith Bl10

Gwybodaeth Pellach am daith Bl10 i Landysul Paddlers 20/7/2…

Neges gwisg

Bydd y trefniadadu gwisg dros dro yn parhau tan bydd neges p…

Noson ddewisiadau Blwyddyn 12

Nos Iau y 1af o Chwefror 2018 am 18:00.  Cynhelir y noson…

Pantomeim Blwyddyn 7

Pantomeim Blwyddyn 7

Llongyfarchiadau Flavius

Llongyfarchiadau i Flavius Harries o flwyddyn 9 am ennill gwobr…

Rhiant-Lywodraethwr

Rhiant-lywodraethwr

Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr

Fe fydd pob disgybl Bl7-11 yn gwneud yr holiadur yn ystod yr…

Codi arian wrth siopa

Os oes rhai ohonoch yn siopa ar lein (Amazon, Ebay, John Lewis,…

Gwibdaith Addysg Microsoft ar draws y DU yn Ysgol Y Strade

Cliciwch yma i ddarllen mwy.