ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn…
Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner…

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh,…

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant…

Noson ddewisiadau TGAU

Noson Opsiynau Bl9

Noson Opsiynau Bl9

Enillwyr Cystadleuaeth CRE8

Llongyfarchiadau i sd-egni, sef tîm o ddisgyblion blwyddyn 9…
Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol…

Cit Pel-Droed Newydd