Diwrnod Pontio blwyddyn 6

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd…

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd…

Arholiadau Blwyddyn 8

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 8

Arholiadau Blwyddyn 7

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 7
Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner…

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11 Year 11 GCSE Exam Timetable

Amserlen Arholiadau TGAU Bl10

Amserlen TGAU Bl10 Yr 10 GCSE Timetable

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh,…