Cynllun Hygyrchedd

Ers sawl blwyddyn bellach mae safle ac adeilad Ysgol Y Strade yn hygyrch ar gyfer disgyblion ac oedolion gydag ystod o anableddau a defnyddwyr cadair olwyn. Mae’r adeiladau newydd yn cynnwys tai bach ar gyfer yr anabl a lifftiau, i’r lloriau uwch.