Elusennau

Mae’r ysgol yn cyfrannu’n hael iawn tuag at ystod eang o wahanol elusennau, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac anogir disgyblion yn gyson i feddwl am eraill llai ffodus na nhw’u hunain.