Gwaith Allgyrsiol

Ystyrir fod gwaith allgyrsiol yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Yn y Strade, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n codi hunanbarch, sy’n ehangu profiadau, sy’n datblygu hyder ac sy’n rhoi profiadau lle y gellir rhannu llwyddiant.

 • Chwaraeon
 • Cynyrchiadau
 • Crefftau
 • Corau
 • Dawnsio
 • Clwb Astudio
 • Drama
 • Eisteddfod yr Urdd
 • Clwb Creadigol
 • Cymdeithas Gristnogol
 • Clwb Gwyddoniaeth
 • Clwb coginio ar ôl ysgol
 • Gymnasteg
 • Cerddorfa
 • Ymweliadau
 • Gweithgareddau 5×60
 • Dug Caeredin