Masnach Deg

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i hybu Masnach Deg trwy werthu a defnyddio nwyddau Masnach Deg lle bo’n bosib ac i ddysgu am faterion Masnach Deg mewn gwersi.