Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh,…

Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant…

Noson ddewisiadau TGAU

Noson Rieni Blwyddyn 11

Noson Rieni Blwyddyn 11

Noson Opsiynau Bl9

Noson Opsiynau Bl9

Enillwyr Cystadleuaeth CRE8

Llongyfarchiadau i sd-egni, sef tîm o ddisgyblion blwyddyn 9…

Noson ddewisiadau’r chweched dosbarth 31/1/2019

Dewis Bl12 - Year 12 Options

Noson Rieni Blwyddyn 8

NOSON RIENI BLWYDDYN 8
Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol…