Canlyniadau Haf 2019

Diwrnod canlyniadau bl.12+13, Dydd Iau 15/08/19 yn y Gampfa …

Swyddogion 2019-2020

  Dyma ein Swyddogion ar gyfer 2019-2020. Ein Prif…

Diwrnod Pontio blwyddyn 6

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd…

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd…

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn…

Arholiadau Blwyddyn 8

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 8

Arholiadau Blwyddyn 7

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 7

Principality

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner…

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11 Year 11 GCSE Exam Timetable