Arholiadau Haf 2021

Ysgol-Y-Strade 2020-11-10 - llythyr ysgolion a cholegau -…

Neges ar ran Mr Gareth Morgans

Llythyr Rhieni a Gofalwyr 21-10-20

Cwestiynau cyffredinol Cyfnod atal

Cyfnod atal

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr, Rydym wedi adolygu'r dyddiadau ar gyfer…

Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym…

Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…

Symptomau Covid a Phrofi

Symptomau Covid a Phrofi Mae holl wybodaeth ynghylch…

Ar ran Mr Gareth Morgans

Ar ran Mr Gareth Morgans

Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…

Gwybodaeth Trafnidiaeth Ysgol ac Amserlenni Bysiau Ysgol

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/a…