Rhaglen y BBC 'The Listening Project'

Gwrandewch ar griw o ddisgyblion bl.11 a 13 yn trafod eu teimladau…

Trefniadau diwrnod canlyniadau Lefel A ac AS, 13eg o Awst

Gwelir yn atodol neges ynglŷn â diwrnod canlyniadau Lefel A/AS…

Llythyr Diwedd Blwyddyn

Gwelir yn atodol llythyr diwedd blwyddyn. Diolch, Llythyr…

Operation Encompass

Mae’r ysgol wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn prosiect a fydd…

Diweddariad Addysg Covid-19

Diweddariad Addysg Covid-19

Adnoddau Dysgu Digidol

Adnoddau Dysgu Digidol

COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,   Mae’r pryder cenedlaethol…

Cyngor Ysgol

Criw Cyngor Ysgol yn mwynhau yn y Senedd

Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu…

Noson Rieni Bl10

Noson Rieni Blwyddyn 10