Polisi Codi Tâl

Ni chodir tal am ddarparu’r cwricwlwm sylfaenol. Serch hynny, gellir gofyn am daliadau gwirfoddol am ymweliadau nad ydynt yn rhan o’r cwricwlwm, pris unrhyw wrthrychau a wneir yn yr ysgol ond y bydd y disgyblion yn mynd a hwy adref i’w defnyddio neu i’w bwyta, a rhai gweithgareddau all-gyrsiol. Yn y pen draw, y gefnogaeth a geir drwy gyfraniadau rhieni fydd yn penderfynu a yw gweithgaredd yn ymarferol bosibl. Rhaid i ddisgyblion dalu am unrhyw ddifrod a achosir yn fwriadol neu drwy esgeulustod i eiddo’r ysgol.