Pontio

Mae Strade yn un teulu mawr hapus lle mae pawb yn edrych ar ein hôl ni.

Helpodd yr ysgol fi i wneud llawer o ffrindiau newydd pan ddechreuais i.

Ro’n i yn poeni am symud i’r Strade, ond doedd dim angen gan fod yr athrawon yn garedig ac yn rhoi llawer o help i fi.