Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb am eu cyfraniadau i'r bore coffi.  Codwyd  £242.66. Diolch…

Ysgoloriaeth Y Principality

Fel rhan o’n partneriaeth dosbarth busnes gyda Chymdeithas…

Operation Christmas Child

Diolch yn fawr iawn  i ddisgyblion, staff y Strade ac aelodau…

Eisteddfod Ddwl

Aeth disgyblion dosbarthiadau 7S a 7D i Neuadd Pontyberem ar…

Siarad Cyhoeddus a Llangrannog

Siarad cyhoeddus Bu tri disgybl ym mlwyddyn 12 sef Steffan…

Neges wrth y Pennaeth

Annwyl ddarpar rieni a chyfeillion, Mae'n bleser gennyf gyflwyno…

Digwyddiadau Y GRA

Llongyfarchiadau Steffan

Cliciwch yma i ddarllen am ymdrech Steffan Williams yn ystod…

Diolch Mrs Lewis

Wedi wyth mlynedd wrth y llyw, mae cyfnod Mrs Heather Lewis fel…