Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl, Owen Morgan

Mae cyn ddisgybl Ysgol y Strade, Owen Morgan yn nhîm Morgannwg unwaith eto, ar ôl colli ei le yn gynnar yn y tymor.

Fe ddychwelodd e i’r tîm ar gyfer y gêm Bencampwriaeth yn erbyn Swydd Derby yr wythnos ddiwethaf – gêm a gafodd ei defnyddio fel arbrawf ar gyfer gêm brawf Lloegr yn erbyn India’r Gorllewin, a fydd yn cael ei chwarae o dan y llifoleuadau â phel binc newydd.

Am fwy o fanylion, ac i weld y fideo, cliciwch ar y linc:

http://golwg360.cymru/chwaraeon/criced/268847-fideo-dyddiadur-owen-morgan-pennod-2