Diolch Mrs Lewis

Wedi wyth mlynedd wrth y llyw, mae cyfnod Mrs Heather Lewis fel Pennaeth Ysgol Gyfun y Strade yn dirwyn i ben. Mae wedi arwain yn ysgol trwy ddau arolwg, a thrwy newidiadau mawr. Mae golwg yr ysgol yn dra gwahanol, ac mae’r cyfleusterau wedi gwella llawer o dan ei harweinyddiaeth. Mae’n gadael ysgol fywiog a llewyrchus, ac mae diolch y staff a’r disgyblion yn gyfan iddi am bopeth y mae wedi’i wneud dros yr ysgol.