Llongyfarchiadau Steffan

Cliciwch yma i ddarllen am ymdrech Steffan Williams yn ystod yr haf i godi arian tuag at achos sydd yn agos iawn at ei galon.