Mae’n bleser gan Ysgol Y Strade i gyhoeddi y byddwn yn cynnal diwrnod o hyfforddiant fel rhan o wibdaith Microsoft ym myd Addysg ar draws y Deyrnas Unedig, ar ddydd Gwener y 17eg o Dachwedd.  Bydd ysgolion o Sir Gar a thu hwnt yn mynychu’r hyfforddiant gan ffocysu ar wella sgiliau digidol, a sicrhau bod athrawon yn defnyddio technoleg yn fwy effeithiol yn y dosbarth.

Cliciwch yma i weld one note o’r digwyddiad.