Siarad Cyhoeddus a Llangrannog

Siarad cyhoeddus

Bu tri disgybl ym mlwyddyn 12 sef Steffan Williams, Manon Davies a Lily Griffin, yn cystadlu yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari yn ddiweddar. ‘Gorau Cymro, Cymro oddi cartref’ oedd testun eu trafodaeth. Lily oedd yn dadlau o blaid y gosodiad wrth iddi ganmol enwogion fel Gareth Bale a Huw Edwards am hyrwyddo Cymru a’i diwylliant dros bedwar ban byd. Roedd Manon yn chwyrn yn erbyn y gosodiad ac yn dweud mai’r sawl oedd yn aros yng Nghymru, megis actorion S4C a bandiau fel Candelas, oedd y gwir Gymry. Steffan, druan, oedd yn gorfod cadw trefn ar y ddwy! Cafwyd canmoliaeth gan y beirniaid ond yn anffodus, ni chafwyd cyfle i gystadlu yn y rownd derfynol. Mae’r tri’n edrych ymlaen at gystadlu yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yr Urdd yn y flwyddyn newydd nawr!

Taith Llangrannog

Ar ddechrau mis Tachwedd, aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 7 i wersyll Llangrannog am y penwythnos. Roedd uchafbwyntiau’r daith yn cynnwys sgïo, cwrs rhaffau uchel, marchogaeth a beicio modur. Gyda’r nos, bu’r disgyblion yn mwynhau twmpath, disgo, bingo a gemau potes. Yn sicr, roedd pawb yn teimlo’n flinedig ar ôl dod adref ond wedi cael profiadau arbennig yn y gwersyll.