Llongyfarchiadau Flavius

Llongyfarchiadau i Flavius Harries o flwyddyn 9 am ennill gwobr y Principality am y tymor hwn. Mae presenoldeb ac ymdrech Flavius yn gyson yn uchel ac mae’n gosod esiampl arbennig i’w gyd-ddisgyblion. Mae’r wobr yn adnabod hyn yn ogystal â’i ddewder a’i ddyfalbarhad. Y wobr oedd dau docyn i Gymru yn erbyn Georgia yn stadiwm y Principality.