Noson ddewisiadau Blwyddyn 12

Nos Iau y 1af o Chwefror 2018 am 18:00. 

Cynhelir y noson ar gampws Ysgol Y Strade, lle bydd modd i chi a’ch plentyn fynychu nifer o sesiynau gwybodaeth.  Yno cewch gyfle i ofyn cwestiynau a siarad yn unigol gyda’r athrawon profiadol, er mwyn gwneud y dewisiadau cywir.  Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau cyffrous fydd yn darparu cyfleoedd eang i ddatblygu sgiliau ar gyfer addysg uwch a gyrfau.

Gellir darllen copi o’r llythyr rhieni yma