Codio yn ysgol Brynsierfel

Yn ddiweddar fe wnaeth criw o ddisgyblion talentog blwyddyn 7 cynnal gwers codio gyda disgyblion blwyddyn 5 yn un o’n ysgolion cynradd ‘Teulu Strade’, sef Ysgol Brynsierfel.

Roedd y disgyblion yn ran o raglen ‘Hedfan’ yr ysgol, ac yn Nhymor yr Hydref gaethon nhw gwersi codio ar ôl ysgol dan ofal Mrs Julie Fletcher.

Yn y gwersi, wnaeth blwyddyn 7 dysgu codio micro:bit a creu gwefannau gan ddefnyddio HTML. Prif bwriad y gwersi ‘Hedfan’ oedd ymestyn medrau digidol y disgybion a roi’r cyfle iddynt dysgu sgiliau newydd. Yn dilyn y cyfres o wersi, roedd y disgyblion wedi mynd ati i greu cynllun gwers ac adnoddau oedd yn addas er mwyn trosglwyddo’r dysgu at ddisgyblion iau. Roedd gwersi Micro:bit a HTML wedi cael ei gynllunio gan y disgyblion wrth ddefnyddio offer Office 365 trwy Hwb i gydweithio ar greu’r wers a’r holl adnoddau angenreidiol.

Ar fore Chwefror 12fed, roedd y disgyblion wedi cyflwyno’r gwersi’n llwyddianus i ddosbarth frwd o ddisgyblion blwyddyn 5. Mae’n bwriad nawr i greu fideo o’r wersi er mwyn rhannu gyda pob ysgol gynradd o fewn y teulu a dechrau clwb codio amser cinio bydd yn agored i bob disgybl Cyfnod Allweddol 3. Rydym hefyd yn ymwybodol bod Ysgol Brynsierfel hefyd yn fwriadol o wneud mwy o waith codio yn dilyn ein ymweliad.

Diolch yn fawr iawn i Ysgol Brynsierfel, Mrs Jermin-Jones a Blwyddyn 5 am y croeso