Noson Ddewisiadau Blwyddyn 10

Cynhelir noson ddewisiadau cyfnod allweddol 4 i ddisgyblion a rhieni blwyddyn 9 yn yr ysgol am 6:00yh ar Nos Iau yr 8fed o Fawrth 2018.  Bydd cyfle i chi gwrdd ag athrawon y pynciau dewisol a thrafod yr opsiynau gorau i’ch plentyn ar gyfer cyfnod allweddol 4.  Gellir gweld copi o’r llythyr gwahoddiad a ddanfonwyd i rhieni wrth ddilyn y linc isod.

Llythyr Noson dewisiadau blwyddyn 10