Newid i’r ffordd rydym yn cysylltu.

Rydym yn newid y ffordd byddwn yn cyfathrebu â rhieni/gwarchodwyr ym mis Medi. Byddwn bellach yn cynnig gwasanaeth drwy e-bost neu drwy ddefnydd o’r ap ‘Groupcall Xpressions’. Dilynwch y linc isod i ddysgu mwy am y newid hyn.

Llythyr Groupcall 2018 (Cymraeg)