Roedd disgyblion hapus iawn yn casglu eu canlyniadau Lefel A unwaith eto yn Ysgol Y Strade. Dyfarnwyd 25% o’r holl raddau yn A*-A a 99% yn A*-E. Gwobrwywyd y goreuon gyda 16 A* a 41 A ar draws 16 pwnc: Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg, Celf, Busnes, Iechyd a Gofal, Hanes, Gwleidyddiaeth, Addysg Grefyddol, Daearyddiaeth, Ffrangeg, Saesneg, Gwasanaethau Cyhoeddus, TGCh a’r Fagloriaeth Gymraeg.
Ein disgyblion mwyaf llwyddiannus eleni oedd Rhys Cotterell a Calum Williams. Enillodd Rhys 3A* yn Mathemateg, Ffiseg a’r Fagloriaeth Gymraeg gyda A yn Cemeg a 2A U/G yn Mathemateg Pellach a Bioleg, tra bod Calum wedi ennill 3A* yn Mathemateg, Bioleg a Cemeg gyda A yn y Fagloriaeth Gymraeg ac A U/G yn Hanes.
Ymhlith y disgyblion mwyaf disglair eraill oedd Emyr Al-Rawazik 1A* 2A 1B; Emily Bennett 2A 1B 1C; Steffan Collins 2A 1B; Sara Davies 4A 1B; Megan Griffiths 2A 1B; Morgan Jenkins 1A* 2B; Luke Rees Jones 2A 1B 1C; Aimee Kinzett 2A* 2A; Sion Tiplady 1A* 2A 1B; Gareth Williams 1A* 3A; ac Owain Hedd Williams 2A 2B.
Dywedodd y Prifathro, Mr Geoff Evans: “Rydym wrth ein bodd â safon y canlyniadau ar draws yr holl bynciau a hoffwn longyfarch pob un o’n disgyblion. Hoffwn hefyd gydnabod ymdrech ac ymroddiad ein staff a chefnogaeth ein rhieni. Mae’r disgyblion wedi cael eu derbyn i astudio cyrsiau mewn amrywiaeth o Brifysgolion cystadleuol iawn unwaith eto eleni. Hoffwn ddymuno pob hwyl i bob un ohonynt yn ystod cam nesaf eu taith.” Yn ogystal, derbyniodd ddisgyblion bl.12 eu canlyniadau U/G a gymharwyd yn ffafriol iawn â chanlyniadau’r blynyddoedd cynt.