Canlyniadau TGAU 2018

 

Hoffwn longyfarch holl ddisgyblion a staff Ysgol Y Strade ar ganlyniadau TGAU calonogol eto eleni. Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch gwych yr wythnos ddiwethaf, mae 64% o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi llwyddo i sicrhau’r Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg) a 82% o ddisgyblion wedi sicrhau 5 neu fwy o gymwysterau Lefel 2. Braf hefyd yw nodi bod 99% o’r garfan wedi llwyddo i sicrhau Trothwy Lefel 1 (5 TGAU A*-G) a 22% wedi llwyddo i ennill pump neu fwy o raddau A*/A. Mae disgyblion o bob gallu wedi llwyddo ac maent yn haeddu dathlu eu cyflawniad.

 

Ymhlith y nifer sylweddol o ddisgyblion a serennodd oedd y canlynol:

 

Enw Graddau
Dafydd Jenkins 7A* 4A 1B
Kelland Williams 7A* 4A 1B
Emma Kinzett 6A* 5A 1B
Oliver Stone 6A* 5A 1B
Geraint Jenkins 6A* 4A 2B
Rebecca Evans 6A* 3A 3B
Elen Daniels 6A* 6A
Eleri Rowlands 5A* 5A 2B
Beca Morgan 5A* 5A 2B
Faith Evans 5A* 5A 2B
Katie Jenkins 5A* 4A 1B
Gwilym Hubbard 5A* 2A 2B

 

Edrychwn ymlaen at groesawu’r myfyrwyr yn ôl i’r chweched dosbarth er mwyn cychwyn ar eu hastudiaethau Safon Uwch. Llongyfarchiadau i chi gyd!