GENI

Rhagfyr 5,6, 7 2018 am 7:30yh yn Theatr Ffwrnes Llanelli.

Tocynnau – Oedolion £10 Plant a Phensiynwyr £8

Ffôn 0845 226 3510   www. theatrausirgar.co.uk