Sialens Mathemateg Brydeinig

Llongyfarchiadau i fechgyn a merched blwyddyn 10 ar eu llwyddiant yn y Sialens Mathemateg Brydeinig.
Gwobr Aur: Iestyn Lloyd Evans
Gwobr Arian: Ethan Kenny, Jacob Morse,
Gwobr Efydd: Rhys Lloyd, Lewys Davies, Owain Hopping, Joe Ford,  Oscar Owens, Evie Williams Ford, Dafydd John, Tom Gravelle