Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd eleni:

 

Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 6:00yb ar ddydd Iau y 30ain o Fai, gan ddychwelyd i’r ysgol oddeutu 17:30yp.

Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 8:00yb ar ddydd Gwener y 31ain o Fai, gan ddychwelyd i’r ysgol oddeutu 22:15yh.