Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd yn llwyddiannus yn y Sialens Mathemateg Iau Brydeinig:

Gwobr Aur- Lucy Miller,

Gwobr Arian- Harri Lee, Lowri Bowen, Rhys Price

Gwobr Efydd- Dante Huggins, Thomas Bibby, Steffan Jenkins, Zac Grey, Alex Thomas, Lewis Owen, Emily Jenkins, Dominic Croswell, Jac Cromwell.