PWYSIG

Neges i bob rhiant,

Mae wedi dod i’m sylw bod sylwadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd ynglyn â sefyllfa honedig sy’n ymwneud â disgybl o Ysgol Y Strade. Hoffwn sicrhau rhieni bod yr Heddlu, a ddaeth â’r mater i’n sylw, yn delio â’r sefyllfa ac nid oes angen poeni.