Urdd

Mae’n amser i ymaelodi â’r Urdd!

Gydag aelodaeth yr Urdd bydd eich plentyn yn gallu:

  • Cymryd rhan mewn cystadlaethau a thwrnameintau chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, nofio, pêl-fasged gynhwysol, a rygbi 7-bob-ochr
  • Gwneud atgofion newydd a chyfarfod ffrindiau newydd wrth fynd i weithgareddau a digwyddiadau gyda’r Adran neu Aelwyd leol
  • Bod yn rhan o un o wyliau ieuenc d mwyaf Ewrop wrth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
  • Ymweld â rhannau newydd o’r byd ar deithiau tramor gyda staff profiadol
  • Ennill profiadau gwerthfawr wrth wirfoddoli gyda ni
  • I’r rheiny rhwng 14 a 25 oed, mae’r Fforwm Ieuenctid yn gyfle i drafod y materion sy’n bwysig i bobl ifanc heddiw

I ymaelodi ar-lein yn syth neu am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan yma.

Pris cynnar gostyngol!

Ymaelodwch cyn hanner nos 9 Ionawr 2020 i fanteisio ar y pris cynnar gostyngol.

Unigolion: £8 cyn 9 Ionawr a £10 wedi hynny

Teulu (tri neu fwy o blant): £20 cyn 9 Ionawr a £25 wedi hynny