Adroddiad i Rieni

O leiaf unwaith bob tymor bydd modd i’r rhieni weld datblygiad eu plentyn trwy ddarllen y ffurflenni uned o waith.
Ar ddiwedd y flwyddyn rhoddir Adroddiad llawn o waith y disgybl. Bydd ffurflen gyda’r Adroddiad i rieni arwyddo eu bod wedi derbyn yr adroddiad, a dylid dychwelyd y ffurflen hon i’r Athro Dosbarth.
Mae Adroddiad Cenedlaethol ar berfformiad disgyblion yn y profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn cael ei dosbarth gyda’r adroddiad diwedd blwyddyn.
Os bydd eisiau fe all y rhieni gysylltu â’r Pennaeth Safonau i drafod yr Adroddiad.