Atal Bwlian

Mae’r ysgol yn ystyried pob math o fwlian yn ddifrifol. Gwnewn ein gorau i greu amgylchedd diogel i ddisgyblion sy’n ein gofal ac ymyrrir yn effeithiol pan fydd achosion o fwlian yn dod i sylw’r ysgol.